Wie
Wedstrijd
Contact
Links
Foto's


‘Kinderen en Gevoeligheid’

nederlands nl english en frans fr

 

 

 

De kinderen van nu hebben een compleet andere kijk op de wereld.  Ze léven ook vaak in een "andere wereld", waardoor het moeilijk is contact met hen te maken op de manieren die wij als ouders of leerkrachten in het verleden gewend waren.

 

Vele kinderen zijn erg gevoelig tot hooggevoelig.  Ze hebben uitzonderlijke kwaliteiten, hebben meestal een onnoemlijk sterke band met de natuur en dieren, zijn bovendien ook vaak hoogbegaafd en uitzonderlijk artistiek en/of creatief.  Ze zijn vaak erg "visueel" ingesteld.  Zij hebben grote motorische vaardigheden, maar hun verbale vaardigheden blijven meestal achter.  Ze zijn gelijkmoedig, zacht en liefdevol, zijn altijd bereid anderen te helpen en zijn heel erg aanhankelijk. 

Net door hun gevoeligheid krijgen zij veel meer omgevingsimpulsen te verwerken dan anderen !

Onze huidige samenleving met tv, computer, gsm en computerspelletjes, overprikkelen deze kinderen nog eens extra en maken dat zij overwegend in een onechte "virtuele" wereld leven waarin rechtstreeks menselijk contact en contact met de natuur tot bijna 0 herleid wordt.  Hierdoor komen vele kinderen in maatschappelijk geïsoleerde situaties terecht !

Bovendien krijgen veel kinderen vandaag te maken met onthechte gezinssituaties, pesterijen op school,...

en natuurlijk krijgen zij ook de stress van het storend gedrag van de andere kinderen en de stress die dit veroorzaakt bij leerkrachten te verwerken...

Al deze stress dient verwerkt en gekanaliseerd te worden...

Vaak kunnen deze kinderen dit niet alleen...

Als deze kinderen in hun thuisomgeving niet de aandacht en veiligheid vinden om tot "rust of ontlading" te komen, wordt de school de eerste omgeving die hen op dat vlak ondersteuning kan bieden... Wat de druk in dat geval doorschuift op de schouders van de leerkrachten.   Vaak vinden de kinderen ook in deze omgeving echter geen adequate begeleiding wegens tijds- en prestatiedruk.

Vele kinderen gaan zich ten slotte beschermen en afschermen tegen verdere 'overload van stress en emotionele pijn' en zullen na verloop van tijd internaliserend of externaliserend gedrag vertonen.  Dit negatieve gedrag naar zichzelf en anderen toe, is een reflectie van de chaos die zij innerlijk voelen.

 

Hooggevoelige kinderen krijgen door onze maatschappij vaak stempels opgeplakt, u wel bekend als

AUTISME, ASPERGERSYNDROOM, ADHD, ADD, DYSLEXIE,...

Deze kinderen hebben recht op ons respect, niet op een oordeel of stoornisetiket.

Als er iets is wat niet goed functioneert, zijn het de systemen die geen rekening houden met de evolutie van de mens.

 

Deze nieuwetijdskinderen vragen een specifieke benadering, een andere aanpak.

Net omwille van die hooggevoeligheid en die nauwe band met de natuur, en al die andere hierboven omschreven kwaliteiten, passen deze kinderen uiterst moeilijk in de onderwijssystemen van vandaag.

Momenteel legt men in de huidige onderwijsmethodiek immers de nadruk op het cognitieve aspect en is er slechts weinig tot geen ruimte voor creatief lichaamsgericht werk dat spreekt tot de ziel (hoofd versus voelen).   Dit lichaamsgericht werk (met dans, lichaamsexpressie, yoga, visualisaties, klanken en crea) nodigt deze kinderen (die geen veiligheid meer kunnen voelen in zichzelf en in de wereld rondom henzelf) uit om opnieuw contact met hun lichaam, gevoelens en emoties te maken, en hun angst voor verbinding lost te laten.   Hun lichaam wordt op die manier opnieuw verbonden met hun ziel, wat hen in evenwicht en harmonie brengt en hen uitnodigt om zich opnieuw, vanuit vertrouwen, te verbinden met anderen. 

Een positief contact met het zelf is maw noodzakelijk om zich op een positieve manier te kunnen verbinden met anderen.

 

Ideaal zou dus zijn om in het onderwijs ruimte en ook aandacht te geven aan het ANDERS begeleiden van deze kinderen, zodat zij in een veilige omgeving, via lichaamsgericht werk,

uitgenodigd worden opnieuw connectie te maken met hun lichaam en ziel,

uitgenodigd worden om hun gevoelens en emoties te durven uiten,

uitgenodigd worden om zich te verbinden met anderen.

Kortom, er is aandacht nodig voor groei op ALLE vlakken, cognitief en gevoelsmatig.

 

Vele ouders en leerkrachten begrijpen deze kinderen en hun angsten niet helemaal...

Mensen die, net als deze kinderen, hooggevoelig zijn en daarmee leerden om te gaan, mensen die deze kinderen begrijpen in hun "anders" zijn, zijn nodig om die veilige leefomgeving, waarin deze kinderen zichzelf kunnen zijn, te creëren. Zij zijn degenen die scholen kunnen informeren, kunnen steunen, voorstellen kunnen uitwerken voor verandering.

Het is noodzakelijk, dat men zich, ook op schoolniveau bovenop de gewone onderwijstechnieken, ook alternatieve technieken en benaderingen gaat eigen maken, opdat ELK kind GEZIEN kan worden en aangemoedigd kan worden zijn/haar unieke kwaliteiten te ontplooien.

 

Onze workshopgevers gaan erg bewust om met het thema hooggevoeligheid en werken steeds inclusief.

De workshops die we aanbieden zijn uniek omdat ze een zorgvuldig gebalanceerde mix van vernieuwende methodieken zijn en opgebouwd volgens ieder teamlid zijn of haar opleidingen, ervaringen en persoonlijkheid.

Onze medewerkers zijn geschoold in verschillende vormen van dans, lichaams- en bewegingsexpressie, kinderyoga, doe-verhalen, klanken, meditaties en visualisaties, crea, spel en energetisch lichaamswerk.

 

 

                                                                                                                          copyright tekst : Maggie Nauwelaers

 

 

 

Home Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeld en inhoud © www.World-Children-Unity-Dance.be
design: Wellspring Webdesign